21 Ekim 2009 Çarşamba

Polis Adayı Fakülte Mezunları İçin Ön Değerlendirme

Ön değerlendirme, mülakat ve fiziki yeterlilik hakkında diğer bilgiler

-Her ilde il değerlendirme kurulları oluşturulacak,
-Bu kurullar Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı başkanlığında, personel, eğitim ve güvenlik şube müdürleri ile birlikte en az bir (1) doktor ve Emniyet Teşkilatında görev yapan bir psikiyatrist veya nöropsikiyatrist veya psikolog, yoksa ilde bulunan sağlık kuruluşlarından psikiyatrist veya nöropsikiyatrist, bu branşlarda doktor bulunmadığı takdirde psikologdan oluşur.
-İlk değerlendirmede fiziki görünüşü, konuşma düzgünlüğü ve sağlık yönetmeliğinde belirtilen hususlar dikkate alınır.
-İlk değerlendirmeden sonra “POMEM öğrenci aday adayı olur” veya “POMEM öğrenci aday adayı olamaz” şeklinde değerlendirilir.
-Ön değerlendirme sonucuna göre; haklarında “POMEM öğrenci aday adayı olur” kararı verilenlerin, Başkanlıkça KPSS puanına göre, erkek ve bayan olmak üzere en yüksek puandan başlanarak ayrı ayrı listeleri oluşturulur. O yıl alınacak erkek ve bayan öğrenci sayısının en fazla üç (3) katı kadar aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanır. Eşitlik durumunda yaşı küçük olan tercih edilir.
-Sınavlar, mülakat ve fiziki yeterlik olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Mülakat sınavı 60, fiziki yeterlik sınavı 40 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.
-Sınav Komisyonları, Başkanlığın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile merkezden görevlendirilen en az 2 nci Sınıf Emniyet Müdürleri başkanlığında, Merkezden bir (1) rütbeli personel ile İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü ve İl Emniyet Müdürünün uygun göreceği bir (1) şube müdürü olmak üzere toplam dört (4) personelden oluşturulur.
-Adayların her birinden, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisini çekmeleri istenir ve çektikleri konu ile ilgili konuşma yapmaları sağlanır. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Mülakat sınavında adayların; Konu Hakkında Bilgi Düzeyi, Kendisinden İstenileni Kavrama, Kendine Güven Duyma ve Sözlü İfade Becerisi olmak üzere dört (4) ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme, her bir kriter için 15’er puan olmak üzere toplam 60 puan üzerinden hesaplanır. Komisyon üyelerinden her biri bir kriteri değerlendirir. Adayın mülakat puanı; komisyon üyelerinin vermiş oldukları puanların toplamından oluşur.
-Genel Müdürlükçe belirlenecek olan fiziki yeterlilik sınavları komisyonun ortak kararıyla 40 puan üzerinden değerlendirilir.
-Erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı listeleri düzenlenecek ama POMEM'lere o yıl alınacak öğrenci miktarının %10'unu geçmeyecektir.
-Bu oran esas alınarak KPSS ve mülakat sınavlarının toplamına göre en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucu eşitlik olması halinde, önce KPSS puanı fazla olan, onun da eşit olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asil, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak belirlenir.

Fakülte Mezunları İçin Polis Olma Şartları
Polis Olmak İsteyen Fakülte Mezunlarının Bilmesi Gerekenler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yazmadan önce:
-Size hitap edebilmeleri için isim ya da rumuz belirtiniz.
-Kişisel sorularınızda okumakta olduğunuz ya da bitirdiğiniz okul/bölüm bilgilerini belirtiniz.
-Kişisel sorularınıza verilecek yanıtlar gecikebilir.
-Lütfen açık bir dille küçük harfle yazınız ve KPSS'yle ilgili yorum bırakınız.
-Yukarıdaki şartlara uygun olan yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır.