11 Ağustos 2009 Salı

KPSS Puan Türleri

* KPSSP1 Rekabet Kurumu
* KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Denetçi Yardımcısı
* KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim Araştırmacısı
* KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman Yardımcısı
* KPSSP3 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak)
* KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (Mühendis)
* KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)
* KPSSP4 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
* KPSSP5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
* KPSSP5 Kamu İhale Kurumu
* KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı)
* KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı)
* KPSSP6 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
* KPSSP7 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)
* KPSSP8 Kültür ve Turizm Bakanlığı
* KPSSP8 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı
* KPSSP10 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi, planlaması, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)
* KPSSP12 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
* KPSSP13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
* KPSSP17 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)
* KPSSP18 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)
* KPSSP21 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)
* KPSSP21 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)
* KPSSP22 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İktisat)
* KPSSP23 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İşletme)
* KPSSP24 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)
* KPSSP25 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İstatistik)
* KPSSP30 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)
* KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez)
* KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)
* KPSSP35 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü
* KPSSP36 Dışişleri Bakanlığı -Aday Meslek Memuru
* KPSSP37 İçişleri Bakanlığı-Kaymakam Adayı
* KPSSP39 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü
* KPSSP40 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Maliye Müfettiş Yardımcısı
* KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü -Devlet Malları Uzman Yardımcısı
* KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı
* KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Uzman Yardımcısı
* KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü -Muhasebe Uzman Yardımcısı
* KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı
* KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Denetmen Yardımcısı
* KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
* KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
* KPSSP45 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı)
* KPSSP46 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)
* KPSSP47: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı
* KPSSP48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
* KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü -Gelir Uzman Yardımcısı
* KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı
* KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü-Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
* KPSSP51 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı
* KPSSP51 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör
* KPSSP53 Kültür ve Turizm Bakanlığı
* KPSSP54 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu-Hesap Uzman Yardımcısı
* KPSSP56 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü -Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı
* KPSSP57 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı-Stajyer Gelirler Kontrolörü
* KPSSP58 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
* KPSSP58: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
* KPSSP58: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
* KPSSP59 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı
* KPSSP62 Kamu İhale Kurumu
* KPSSP64 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü
* KPSSP67 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (İdari)
* KPSSP68 Dışişleri Bakanlığı -Aday İdari Memur
* KPSSP69 Dışişleri Bakanlığı -Aday Haberleşme Teknik Personeli
* KPSSP70 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)
* KPSSP77 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)
* KPSSP78 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)
* KPSSP82 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
* KPSSP82: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
* KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (İdari)
* KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)
* KPSSP88 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler)
* KPSSP88 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı
* KPSSP89 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)-Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı
* KPSSP89 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Kontrolör Yardımcısı
* KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik)
* KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)
* KPSSP95: Başbakanlık
* KPSSP96: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı)
* KPSSP100: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)
* KPSSP103 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
* KPSSP104 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
* KPSSP105 Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye Uzman Yardımcısı
* KPSSP106 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
* KPSSP107 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Stajyer Milli Emlak Kontrolörü
* KPSSP108: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticaret Uzman Yardımcısı)
* KPSSP109 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
* KPSSP110 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)
* KPSSP111 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
* KPSSP112 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
* KPSSP113 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da İşletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)
* KPSSP114 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)
* KPSSP115 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) -Çalışma Uzman Yardımcılığı
* KPSSP116 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
* KPSSP117 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı
* KPSSP118 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı)
* KPSSP119 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Araştırmacı
* KPSSP120 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör (İdari)

51 yorum:

 1. Sn. İlgili,

  İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunuyum (4 yıllık). Şuan yüksek lisans yapıyorum Çalışma Ekonomisi' nde. Çok ileri derecede İngilizce bilgim var. Bu özellikleri hangi şekilde kullanmalıyım? Hangi KPSS sınavına girmeliyim? Kazanma koşulları nelerdir? Hangi devlet kuruluşlarına başvurabilirim? Sınav süreci nasıl olmaktadır? Hangi konulardan sınava gireceğim? Nelere dikkat etmeliyim? Şimdiden teşekkürler...

  YanıtlaSil
 2. ben fadime 2yıllık moda konfeksiyon bölümü mezunuyum.daha önce kpss yi kazandım.Fakat yerleştirilmedim.sanırım bölümümden dolayı. yine sınava girip kazanırsam yerleşme şansım varmı teşekkürler

  YanıtlaSil
 3. syn. demet;
  kpss.den öncelikle neyi beklediğini bilmen gerekir. sınava gireceksin ve bakanlıklarda bir yer bulmak istiyorsan (ikinci ve üçüncü oturumlara da kendi isteğinle katılarak. bknz. kpss lisans sayfamız. her dersten çıkacak olan sorular burada mevcuttur.) onların açacak olduğu sınavlara katılabilirsin atanma konusunda ise açılacak olan kadrolara bağlıdır. şimdiden başarılar dilerim.

  YanıtlaSil
 4. syn. fadime;
  kpss'de yanlış anlaşılan olgu devam etmektedir. burada asıl sorun da budur. bu sınavda kazanmaktan çok atanabileceğin puanı almak yani atanma olayının gerçekleşmesi senin kazandığını ifade eder. kimi bölümlerden mezun olan arkadaşların 50-60-70 li puanlarla atanabilirken kimileri de 85-90 puan almalarına rağmen atanamamaktadır. bunun sebebi de mezun olunan bölümlerden kaynaklanmaktadır. memur olmayı çok istiyorsan yapman gereken tek şey bu sınava çok çalışıp yüksek puan almak olacaktır. bir de bilgisayar işletmeni sertifikası almanı öneririm.

  YanıtlaSil
 5. Anadolu iletişim Meselek Lisesi, yazılı basın bölümü mezunuyum. şuanda da açıköğretim halkla ilişkiler ve reklamcılık okuyorum. Devletin hangi kadrosuna girmem daha sağlıklı olur?

  YanıtlaSil
 6. Merhaba Yasemin, devletin basın ve halkla ilişkiler bölümlerine girmen senin için daha avantajlı olacaktır. Çünkü bu bölümlere atanabilmen diğerlerinden daha kolay olacaktır senin için..

  YanıtlaSil
 7. Merhabalar hasan ben. Şuan inşaat mühendisliği 1.sınıf öğrencisiyim. KPSS ye başvurmak istersem ortaöğretimden girmem gerekiyor. Sorum şu diplomamın aslı üniversitemde. İsterler mi?

  YanıtlaSil
 8. merhaba ben lise çocuk gelişimi mezunuyum aynı zamanda aöf kamu yönetimi okuyorum fakat anaokulu öğretmeni olmak istiyorum onun için 2010 kpss sınavında kaç puan almam lazım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tesekkurler

  YanıtlaSil
 9. Merhabalar Hasan,
  Diploman konusunda endişelenmene gerek yok. Hangi kurumdaysa orası senin diploman olduğunu devlete bildirecektir : )

  YanıtlaSil
 10. Merhabalar Melegimbahar,
  Daha öncede sizinkine benzer istekleri olan kişiler soru sordular.
  Öncelikle anaokulu öğretmeni olmak için Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun olmanız gerekiyor. Yani bu işin lisans diplomasını almanız gerekiyor.
  Eğer KPSS'ye lise mezunu olarak girip anaokulları ile ilgili bir iş yapmak istiyorsanız çocuk esirgeme kurumlarının bakıcılık, eğiticilik ve annelik kadrolarında yer alabilirsin.

  YanıtlaSil
 11. ilknur

  merhaba önlisans işletme mezunuyum.2010 kpss ye gireceğim hangi kurumlarda tercih yapabiliyorum bilgi verirseniz sevinirim tşk ler...

  YanıtlaSil
 12. Merhaba İlknur,
  Düz memurluk, bilg. işletmenliği, vhki, veri kontrolörü, sekreter, mubaşir, veznedar, mutemet gibi bir çok kadroya tercih yapabiliyorsunuz..

  YanıtlaSil
 13. merhaba, bu sene aöf işletme son bitecek. 2010 kpss lisans sınavında hem gy-gk hemde kendi alanımda işletme çözsem, çıkan puanlara göre hem B grubundan tercih yapıp hemde A grubundaki açılan ilanları değerlendirebilirmiyim.ikisi bir arada oluyormu. Tşkler.

  YanıtlaSil
 14. Merhaba Çağatay,
  O zaman A grubundan gir hem A grubunun kadrolarını hem de B grubunun kadrolarına tercih yapabilirsin.
  Ama B grubundan girersen A grubunun kadrolarına tercih yapamazsın..

  YanıtlaSil
 15. merhabalar,
  ben iletişim meslek lisesi,önlisans mezunuyum ayrıca şuan lisans eğitimimde 4. yılımdayım.rdyo-tv-sinema bölümünden mezun olucam. devlet kadrosunda kendi işimi yapmak istiyorum,bunun için ne yapmam gerekio,tercih yaparken ne yapıcam?hangi puan türüyle giricem?kendi bölümümü tercih ettiğimde herhangi bi ek puan gelio mu?çnkü liseden beri radyo-tv-sinema okuorum.şimdiden teşekkürler...esra

  YanıtlaSil
 16. Merhaba Esra,
  Seninde devlet bünyesinde kendi işini yapabilmen için 130 net ve üzeri bir puan hedeflemen gerekiyor.
  Bakanlıkların ve üniversitelerin halkla ilişkiler gruplarında ve özellikle TRT bünyesinde çalışabilirsin..

  YanıtlaSil
 17. merhba ben ımam hatıb lısesı mezunuyum ortaogretm duzynde grcem sınava bılgsayar ısletmecılıgı ve operatorluk ve ıngılızce sertıfıkalarım var benm 2010 kpss kendı alanım dısında bulumde ne kadr sansm var çç cvp yazrsnz mço. saygılar...

  YanıtlaSil
 18. Emine hanım, kendi alanınız dışında tercih yapabilirsiniz fakat en az 125 net yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu durumda 2001 kodu ile başlayan kadrolara yerleşme imkanınız yüksek..
  Ya da kendi alanınızdan girin. Daha sonra kendi alanınızda bi süre çalıştıktan sonra alan değiştirme talebinde bulunabilirsiniz..

  YanıtlaSil
 19. AYNA derki;
  Fen-Edebiyat Kimya Bölüm mezunuyum,
  28 yaşındayım
  Biyokimya yüksek lisansı özel öğrencisiyim
  yukarıdaki puan türlerinde benim mezuniyetime göre bir yer bulamadım. Fakat 32 bin az bir kadro değil ne önerirsiniz? 2009 da yapılma ihtimali olan KPSS A için başvurular henüz başlamadı değil mi? Hiç bir yerde bulamadım başvuru tarihlerini, eğer 2009 da yapılmayacaksa 2010'un başvuruları takribi hangi aylarda başlar?
  Teşekkür ederim şimdiden

  YanıtlaSil
 20. AYNA
  Bir de 19.10.2009 da yapılan açıklamaya göre kamuya alınacak 32 bin memurdan 7 bini akademik personel olarak tasarlanıyor,Bu çerçevede Üniversiteler açıktan atama yoluyla 4 bin memur alımında bulunacak diyor.
  Bu açıklama Araştırma görevlisi olmak için yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsar mı? Eğer öyle ise; hangi sınava, hangi puan türü ile girmem gerektiği noktasında aydınlatırsanız sevinirim.
  Teşekkürlerimle
  (Fen fakültesi kimya bölüm mezunu, biyokimya yüksek lisans öğrencisiyim)

  YanıtlaSil
 21. merhaba ben ebru ; önlisans muhasebe mezunuyum rahatlıkla atamamın yapılabilmesi için yaklaşık kaç netimin olması gerekir.hangi bölümlere atanabilirim.
  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 22. Merhaba ben AÖF 2 yıllık Halkla İlişkiler mezunuyum.KPSS bana çok karışık geliyor.Tamam sınava giriyoruz ama tercih yaparken nasıl nereler beni ilgilendiriyor anlamıyorum.Belki de yanlış tercihler yaptığımız için kazanamıyoruz.Bana yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 23. syn ayna;
  2009 kpss başvuruları ve sınavı gerçekleştirildi.
  kpss lisans sayfamızın girişini inceleyiniz.

  YanıtlaSil
 24. syn ayna;
  açıktan atamalar için üniversitelerin yapmış olduğu ilanları takip etmelisiniz açıktan atama yoluyla kodrolarını doldurmaktadırlar. öğretim görevlisi kadrolarına takipetmek için işkur.gov.tr adresini takipetmelisin.

  YanıtlaSil
 25. syn ebru;
  önemli olan yeterince nete ihityacının olması ve bunu için çok çalışmak gerekiyor 110 ve üzeri net çıkartman durumunda şansın olduğunca yükselecektir. şimdiden başarılar dilerim.

  YanıtlaSil
 26. isimsiz arkadaşım, önemli olan yukarıda da dediğim gibi olabildiğince çok net yapıp yüksek puan almaktır. yapman gereken bu. atamalarda yapılan yanlışlar da sonuçları etkilemektedir.
  bunu için çalışmalısın. ve yeterli puan aldığında atamaları ileride düşünmelisin. önünde 1 yıldan kısa bir süre kaldı. şimdiden başarılar dilerim.

  YanıtlaSil
 27. Merhaba ben irem,kasım 80 doğumlu Açık öğretim lisesi mezunuyum.
  Şuan kpss sınavı için hazırlanıyorum..
  Orta öğretim kpss sınav kayıtlarında,liseyi açıktan bitirmiş olmam
  ayrıca yaştan dolayı bir sorun olurmu?
  Cevabınınz için şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 28. Merhaba İrem,
  Liseyi açıktan bitirmiş olmanız ve yaşınız sorun teşkil etmez. KPSS'ye ortaöğretimde düzeyine gireceğinize göre herhangi bir problem yok.

  YanıtlaSil
 29. merhaba sayın ilgili;
  ben düz lise mezunuyum ve şuanda aöf işletme lisans bölümünde öğrenciyim kpss'ye girmeyi düşünüyorum ilk defa gireceğim bu yüzden nasıl girmem gerektiğini bilmiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim ve sorum şu kpss'ye ortaöğretim düzeyinde gireceğim sanırım devletin hangi dallarında atamam gerçekleşir

  YanıtlaSil
 30. Merhaba Safiye,
  Keşke kaçıncı sınıfta olduğunuzu da belirtseydiniz.
  -Eğer 3. sınıfta iseniz KPSS'ye mecburen önlisans düzeyinde gireceksiniz,
  -Eğer 1 ya da 2. sınıf iseniz ortaöğretimden girebilirsiniz.
  -4. sınıf iseniz lisans düzeyinde girmenizi tavsiye ederiz..

  Gireceğiniz düzeye göre kadrolarınız farklılaşacaktır..

  YanıtlaSil
 31. çok teşekkür ederim ben birinci sınıf öğrencisiyim şuanda ortaöğretimden gireceğim sanırım peki bu durumda nasıl bi kadroya girebilirim ilginiz için çok teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 32. Merhaba Safiye,
  2001 kodu ile başlayan memuriyet kadroları: odacı, hademe, bakıcı, sekreter v.s gibi kadrolar.. Tabi bunlar bile çok yüksek puanlarla alım yapılıyor. Örneğin 2008 yılında Kars şehrinde bir hademeyi 93 puanla aldı devlet.
  Bu da demek oluyor ki 120 net yapman durumunda ortalama 93 üzerinde bir puan alırsın bu da batı illerinden bir kadroya yerleşmeni sağlar.

  YanıtlaSil
 33. Merhaba ben Mehtap.Aöf 2 yıllık halkla ilişkiler mezunuyum.işletme bölümüne dikey geçiş yaptım ve şu an 4. sınıf öğrencisiyim fakat kpss ye başvurumu ön lisans mezunu olarak yapmayı düşünüyorum.kaç net yapmam lazım (en az)ve hangi kodla nereyi tercih edebilirim.Sizin fikriniz nedir?bana yardımcı olursanız çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler...

  YanıtlaSil
 34. Merhaba Mehtap,
  Eğer 2010 Haziran ayında mezun olabilecek durumda iseniz önlisanstan sınava girmenizi tavsiye etmiyoruz. Eğer henüz o dönemde mezun olmayacaksınız Lisans olarka girebilirsiniz. Önlisanstan girmeniz dahilinde 120 net hedeflemek durumundasınız..
  Lisanstan girmeye karar verirseniz tekrar bu konu hakkında görüş bildirebiliriz. Başarılar..

  YanıtlaSil
 35. Merhaba ben irem,
  daha öncede yazmıştım..
  80 doğumluyum orta öğretim kpss sınavı için
  hazırlanıyorum.
  Fakat çevremdeki insanlar
  '30 yaş üzeri memur alımı
  yapılmıyor boşuna sınava girmiş olursun'diye söylüyorlar.
  Yaş dolayısı ile memurluk için geçmi kadım.
  Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler.

  YanıtlaSil
 36. Merhaba İrem,
  A grubu kadroları haricinde tüm kadrolar size açıktır. Siz zaten ortaöğretimden gireceğinize göre yaş sınırı sizi kapsamıyor.
  Ayrıntı için burayı inceleyiniz.

  YanıtlaSil
 37. handan... mrb.2001 sağlık meslek lisesi tıbbi sekreterlik mezunuyum.sağlık sektörü dışında düz memurluk tercihi yapabilirmiyim

  YanıtlaSil
 38. Merhaba Handan,
  Sağlık sektörü dışında 2001 kodu ile genel memuriyet kadrolarına tercih yapabilirsiniz..

  YanıtlaSil
 39. Mrblar....İsmim Ağa öncelikle sorum ben 4 yıllık işletme mezunuyum ve dış ticaret müsteşarlığına girmek istiyorum....bunun için kpsd108 puan türünden alıyorlar bildiğim kadarıyla ne kadar net yapmam gerekiyor ve hangi derslere ağırlık vermem gerekiyor...cevabınız için teşekkürler.

  YanıtlaSil
 40. syn aga;
  kpss A gurubundan sınava gireceksin. gk-gy ten 80 üstü bir puan almalısın ki bunu için de 90'a yakın nete karşılık gelir. ve ingilizce dahil pazar oturumlarından da yeterli cevap vermen gerekmektedir. diğer puan türleriyle ilgili olarak kaç soruya hangi oranlarda puan verildiğini hesaplayamıyoruz. şimdiden başarılar dileri.

  YanıtlaSil
 41. Merhaba ben Özden;


  Şuanda lise son sınıftayım ve öss ile birlikte kpss yede gireceğim eşit ağırlık öğrencisiyim infaz koruma memurluğu ve adliyeye memur olarak girebilmem için kaç puan çıkarmam gerekir bilgi verirseniz çok sevinirim.. Şimdiden teşekkürler…

  YanıtlaSil
 42. merhaba ben ayşegül;
  Açıköğretim Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2yıllık) tercih ettim.KPSS sınavınada hazırlanıyorum ama KPSS-B mi yoksa KPSS ortaöğretimden mi yardımcı olursanız sevinirim.Bölümümle devletin hangi dallarına atamam gerçekleşir ve kaç puan almam gerekir.Yardımlarınız için şimdiden TŞK.

  YanıtlaSil
 43. Merhaba Özden,
  Hedefiniz 125 net olmalıdır..

  YanıtlaSil
 44. merhaba ben Ayşegül;

  2010 kpss sınavı için bir sorum daha olcak.Bölümüm için sınavda hangi derslerin sorularını çözsem yada düz memur için sınavda hangi derslerin sorularını çözsem.Genel yetenek vs. vs. gibi.Şimdiden Tşk.

  YanıtlaSil
 45. mrba ben merve meslek lisesi tekstil mezunuyum farklı dallara atanmam için kaç net yapmam gerekiyor.

  YanıtlaSil
 46. Merhaba Ayşegül,
  Önlisanstan gireceğiniz için zaten sadece GY-GK sorularını yapacaksınız. Soru ayırma şansınız yok maalesef. Hepsini yapmaya çalışmalısınız. Çünkü 150 sorudan en az 125'ini yapmalısınız ki atanma şansınız olsun..

  YanıtlaSil
 47. Merhaba Merve hedefiniz 130 net olmalıdır..

  YanıtlaSil
 48. merhaba ben zeynep ; önlisans tekstil mezunuyum rahatlıkla atamamın yapılabilmesi için yaklaşık kaç netimin olması gerekir.hangi bölümlere atanabilirim.ayrıca ingilizce,bilgisayar,moda tasarım ve avrupa birliği onaylı tekstil proje sertifikalrım kpss atanmamda etkili olurmu?
  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 49. Merhaba Zeynep,
  3001 kodu ile başlayan tüm kadrolara atanabilirsin. Bahsettiğin tüm sertifikalar seni adaylar arasında öne geçirecektir. 125 net yapmanı tavsiye ediyoruz.

  YanıtlaSil
 50. merhaba ben ipek bu yıl maliye 4 yıllık mezun olacağım ve A grubundan sınava gireceğim.size sorum ingilizce de yapmam gerekiyormu şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 51. Merhaba İpek,
  İngilizce yapıp yapmamak size kalmış bir durum. Yani bu sınavdan neyi istediğinize bağlı? İngilizce yapmanız yabancı dil puanı isteyen kurumlara da girmeniz demektir.

  YanıtlaSil

Yorum yazmadan önce:
-Size hitap edebilmeleri için isim ya da rumuz belirtiniz.
-Kişisel sorularınızda okumakta olduğunuz ya da bitirdiğiniz okul/bölüm bilgilerini belirtiniz.
-Kişisel sorularınıza verilecek yanıtlar gecikebilir.
-Lütfen açık bir dille küçük harfle yazınız ve KPSS'yle ilgili yorum bırakınız.
-Yukarıdaki şartlara uygun olan yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır.