26 Aralık 2016 Pazartesi

KPSS 2016 SON TERCİH BAŞVURU VE ŞARTLARI


Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro veya pozisyonlarına yerleştirilmek için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce
aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince
Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve
pozisyonlara başvuramazlar.)
b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını
doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak
şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü
itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunmamaları,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen
askerlik şartını taşımak.(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak,
yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları
gerekmektedir.)
f) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli
olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığı engel
olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar
tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin
devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan
raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

KPSS 2016 SON TERCİH 30 ARALIK 2016

          Kpss 2016 Orta öğretim, Ön lisans ve Lisan bölümlerinden tercih alma son tarihi 30 ARALIK 2016 Saat 23:59 da son bulmaktadır.


18 Temmuz 2014 Cuma

2014 LİSANS KPSS'DE NETLERE KARŞILIK ALINAN PUANLAR YÜKSEK GELDİ

5-6 TEMMUZ da ÖSYM tarafından yapılan KPSS ile sınav sonucunda sınav sonucunda yapılan netlere karşılık alınan puanlar adayları memnun ettiği görülmektedir.

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

                5-6 TEMMUZ 2014 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli seçme sınavı sonuçları rekor denilecek bir zaman zarfında açıklanmış bulunuyor. sonuçlar çerçevesinde sınavın zorluk derecesine göre puanların yüksek gelmesi beklentisi vardı ve bu yönde adayların genel düşüncesine göre almış oldukları puanlar genel anlamda onları tatmin etmiş görünüyor.

                 Yığılmalar genel anlamda 82,000 puan lie 86,000 puan arasında olması alınan puandan ziyade bölüm bazında sıralamanın önemi ortaya çıkağı aşikar görünüyor. 2014 haziran atamasında 82,300 küsurlarda bulunan İİB için yapılan atamalardaki sıralamalara bakacak olursak atanma puanından ziyade bindelik dilimlerde çok farklı sonuçlar çıkacaktır. fakat bu iki yıllık süre zarfında açılacak olan kadro sayısının fazla olması durumunda daha düşük puanlarla hem 4001 den hem de İİB fakültesi mezunlarının 80.000 puana kadar düşebilme ihtimali bulunmaktadır.


                   

5 Temmuz 2014 Cumartesi

2014 kpss sınav sorularını paylaşa bilirsiniz

2014 KPSS lisans sorularının zorluğundan yakınan adayların başarı derecesini etkileyeceği görülüyor.
Sınav tarihinin en anlamsız sorularının bulunduğu sınav sanki Wikipedi den alınmış görülüyor.

sınav hakkındaki görüşlerinizi burada paylaşabilirsiniz.

21 Mayıs 2014 Çarşamba

KPSS DE YAŞ SINIRLAMASI

2014 Kpss ye girebilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmemektetir. Sınava girebilmek için yaş sınırı bulunmamaktadır. Önemli olan herhangi bir ortaöğretim programını bitirmiş yada bitirebilecek durumda olmanız gerekmektedir. 2014 kpss ortaöğretim seviyesinden sınava başvuruda bulunabilirsiniz. Burada önemli olan sınav sonrasında atanmanız durumunda yaşınızın 18 olması gerekmektetir. Zaten 2014 kpss sonucu 2016 yılı haziran ayına kadar geçerli olacaktır. Yine de atama tarihinde 18 yaşından küçükseniz kanuni olarak imza yetkinizin olabilmesi için 18 yaş ve üstü olmalıdır.  Yine de tercih yapıp atanmanız durumunda mahkeme kararı çıkartabilirsiniz. Davaya bakacak olan hakim konunun sizin lehinize bir durum söz konusu olması sebebiyle gerekli olumlu kararı verecektir böylelikle imza yetkisine sahip olup memur atamanız gerçekleşecektir. 

KPSS 2014 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ BÖLÜM 4.

KURTULUŞ SAVAŞI SONRASI TÜRKİYE'DE GELİŞMELER SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Yabancı okullar sorunu
Lozan da alınan karar ise yabancı okullar türk kanunlarına uyacaktır.
tevhidi tedrisat kanunu ile yabancı okullar sorunu çözülmüştür
bu kanunla tüm okullar MEB na bağlanmıştır.

yabancı okullarıa
en az bir idarecinin türk olması
TÜRK DİLİ, TARİH, COĞRAFYA DERSLERİ TÜRK ÖĞRETMENLER TARAFINDAN OKUTULACAKTIR
OKULLARI TÜRK MÜFETTİŞLER DENETLEYECEK
MİSYONERLİK ÇALIŞMALARINDA BULUNMAYACAKLAR.


MİSAKI MİLLİ de bulunan musul lozanda çözülememiştir

bu olay 1924 te haliç konferansında görüşülmüş ancak karara bağlanamamış sonrasında milletler cemiyetine gidilmiştir. burada da karar alınamamış ve Türkiye'nin askeri müdehalesi öncesinde çıkan şeyh sait ayaklanması nedeniyle ingiltere ile ankara antlaşması imzalanmıştır

5 Haziran 1926 ANKARA ANTLAŞMASI
MUSUL İNGİLİZ MANDASINA BIRAKILMIŞTIR.
BÖLGE PETROLÜNÜN GELİRİ 25 YILLIĞINA %10 U TÜRKİYE'YE VERİLECEKTİR.
SINIRLARIN KORUNMASI KABUL EDİLMİŞTİR.
DAHA SONRA TÜRKİYE BİR MİKTAR PARA ALARAK %10 LUK PETROL PAYINDAN VAZGEÇMİŞTİR.

BU OLAY MİSAKI MİLLİDEN VERİLEN BİR TAVİZDİR.

1923-1930 YILLARI ARASINDA ORTAYA ÇIKAN NÜFUS MÜBADELESİ

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'DA YAŞAYAN NÜFUSUN YER DEĞİŞTİRMESİDİR.


MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ
dünyada değişen dengeler ile birlikte almanya'nın yayılmacı politikası nedeniyle imzalanmıştır
italya bunu 1938 yılında kabul edecektir.

Türkiye boğazlar bölgesine asker yerleştirebilcektir.
boğazlar komisyonunun yetkileri türkiyeye devredilmiştir.